« Terug naar vorige pagina

Uw klacht voorleggen aan onafhankelijk klachtenbemiddelaar

U kunt uw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar.
Deze bemiddelaar wordt gedetacheerd vanuit de Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg. De bemiddelaar is onpartijdig en zoekt samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat oplevert, kunt u besluiten uw klacht alsnog in te dienen bij de Klachtencommissie.

Beoordeling door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Misschien wilt u een uitspraak over uw klacht. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de apotheker wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze Klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een voorzitter (jurist) en vier leden: twee leden namens patiƫnten (NPCF/Zorgbelang Nederland) en twee leden namens de apothekers (KNMP).

Advies en ondersteuning van het regionale Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG) kunnen informatie geven over uw rechten als patiƫnt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de apotheker.

Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

Belangrijke contactgegevens
Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken
E-mail: bemiddelingapotheken@xs4all.nl
Telefoon: 06 – 229 216 49

Klachtencommissie Openbare Apotheek
Postbus 1136
1400 BC Bussum
035 – 697 52 61